Overstroming | Wat kun je doen bij een overstroming?


Heb je te maken met een Overstroming? Ervaar je wateroverlast? Wat wateroverlast betekent? Dat is eenvoudige te ontleden als je het woord Wateroverlast in 2 delen knipt. Dan heb je het woord water en overlast. Feitelijk is het dus een situatie waarbij overlast wordt ervaren door water. Een teveel aan water, of water wat op de verkeerde plaats zich vertoond zoals bij een overstroming. Situaties die je wellicht wilt en kunt voorkomen.

Overstroming leidt vaak tot vervelende en schadevolle situaties. Vaak wordt er bij Wateroverlast direct gedacht aan overstromingen, wat zeker onder deze noemer valt, maar er zijn meer vormen van overlast door water. Zo hoeft het niet per definitie te gaan om een te grote hoeveelheid water, maar het kan ook gaan om water dat zich verzamelt op een plek waar het niet hoort.

Diverse oorzaken van Overstroming


In de praktijk kan Overstroming ontstaan door de meest uiteenlopende oorzaken. Diverse situaties kunnen ervoor zorgen dat er een teveel aan water ontstaat of dat er water terecht komt op plaatsen waar je het niet wilt hebben, zoals in de kelder of de woonkamer.
Overstroming kan onder meer worden veroorzaakt door:

  • Gesprongen waterleiding
  • Hoge grondwaterstand
  • Overstromingen van rivieren, beekjes, etc.
  • Overschot aan regenwater
  • Teveel aan kwelwater


Al deze situaties zijn natuurlijk uitermate vervelend en wil je niet. Denk aan de overstromingen waarmee Nederland steeds vaker te maken krijgt. Dat zijn uitermate vervelende vormen van Overstroming.

Vanzelfsprekend komt Overstroming in verschillende maten voor. Nederland krijgt steeds vaker te maken met Overstroming door overstromingen, zoals we in Limburg hebben zien gebeuren. Dit zijn ernstige vormen van Overstroming die veel schade en leed tot gevolg hebben. Uiteraard wil je Overstroming voorkomen, zeker in een dergelijke ernstige mate.Hoe kun je Overstroming voorkomen?

Vervelende situaties willen we allemaal het liefst voorkomen. 'Hoe kun je Overstroming voorkomen?' past zeker in het rijtje met vragen waarop we graag een antwoord willen hebben. Per situatie is de oplossing verschillend, maar in het algemeen kunnen we stellen dat het voorkomen van overlast door water simpelweg plaatsvind door het water niet op die plek te laten komen waar je er overlast van hebt. Dat klinkt simpel en is daadwerkelijk het startpunt voor een goede bescherming teven water. Het bewust worden van de risico's is een eerste stap. Als je weet waar je het water niet wilt hebben, kun je ook proberen om te voorkomen dat het water daar komt.

Niemand wordt gelukkig van Overstroming. In de praktijk heeft Overstroming vrijwel altijd vervelende gevolgen en in bepaalde situaties is er sprake van ernstige gevolgen. Je wilt waterlast dus zo veel mogelijk uit de weg gaan, maar hoe kun je Overstroming voorkomen? Dit is voor een deel natuurlijk afhankelijk van de situatie. Overlast door een overstroming is bijvoorbeeld anders dan overlast door een te hoge grondwaterstand. Als je jezelf en je eigendommen wilt beschermen tegen Overstroming, dan is het belangrijk om je eerst bewust te worden van de risico’s. Wanneer je weet wat de risico’s zijn, dan kun je stappen ondernemen om deze risico’s tot een minimum te reduceren.

Een Overstroming voorbeeld uit de praktijk

Stel, je hebt een woning met een kelder. Voor veel woningen geldt dan dat er het risico op Overstroming in de kelder bestaat, bijvoorbeeld tijdens een hevige regenbui. In dit geval wil je dus voorkomen dat er water in de kelder van je woning terecht komt. Je kunt dan met een waterschot werken om dit risico op te heffen. Door waterschotten te kopen, en deze bijvoorbeeld voor het kelderraam te plaatsen, kun je voorkomen dat je Overstroming in de kelder krijgt.
Waterschotten bieden de oplossing


Je kunt in meerdere situaties en op verschillende manieren te maken krijgen met Overstroming. Onze waterschotten helpen je om de risico’s tot een minimum te beperken. De klimaatverandering zorgt ervoor dat we steeds vaker te maken krijgen met Overstroming. Het is daarom belangrijk om goed voorbereid te zijn, zodat je direct actie kunt ondernemen wanneer dat nodig is.

Waterschot als uitstekend middel tegen Overstroming.Opblaasbare waterkering als oplossing tegen overlast door water.

Bescherming tegen Overstroming


Hier volgt informatie over bescherming tegen Overstroming
Wie is er verantwoordelijk?


Hier volgt informatie over wie er verantwoordelijk is bij Overstroming en wie er voor moet zorgen voor deugdelijke Overstroming oplossingen.


Zandzakken als Overstroming oplossing
Start de configurator >   Bekijk voorbeelden


Multifunctionele waterkering


Overstroming oplossingen
bescherming tegen Overstroming
bescherming tegen water
waterschotten

Onze mobiele waterkering / waterschot is in enorme lengtes te verkrijgen. Hierdoor kunt u gehele wegen beschermen tegen Overstroming. Denk ook aan binnensteden, woonwijken, grasvelden, parken, bedrijfsterreinen, etc. Ons waterschot helpt u om waterschade te voorkomen. Omdat niet alle wegen recht zijn en er diverse opstakels te vermijden zijn, is het waterschot hier omheen te leiden. Door middel van andere vormen waterschotten kunt u de baan van de waterkering vervolgen. Ook goede afsluitingen tegen wanden is mogelijk. Naast opstakels kunnen ook niveauverschillen worden opgelost met slimme adapters. Kortom; het waterschot is een ideale manier om snel en efficient Overstroming te weren.


Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

  Bel naar +31 343 74 52 93
Mail naar info@waterschot.nl


Ga naar het contactformulier >

We staan voor u klaar

Overstroming oplossingen