Wateroverlast | Wat kun je doen aan Wateroverlast?


Wat is wateroverlast? Dit is eenvoudige te ontleden als je het woord wateroverlast in 2 delen knipt. Dan heb je het woord water en overlast. Feitelijk is het dus een situatie waarbij overlast wordt ervaren door water. Een teveel aan water, of water wat op de verkeerde plaats zich vertoond. Situaties die je wellicht wilt en kunt voorkomen.

Wateroverlast is een overkoepelende term voor alle situaties waarin water voor overlast en problemen zorgt. Vaak wordt er bij wateroverlast direct gedacht aan overstromingen, wat zeker onder deze noemer valt, maar er zijn meer vormen van wateroverlast. Zo hoeft het niet per definitie te gaan om een te grote hoeveelheid water, maar het kan ook gaan om water dat zich verzamelt op een plek waar het niet hoort.

Diverse oorzaken van wateroverlast


In de praktijk kan wateroverlast ontstaan door de meest uiteenlopende oorzaken. Diverse situaties kunnen ervoor zorgen dat er een teveel aan water ontstaat of dat er water terecht komt op plaatsen waar je het niet wilt hebben, zoals in de kelder of de woonkamer.
Wateroverlast kan onder meer worden veroorzaakt door:

  • Gesprongen waterleiding
  • Hoge grondwaterstand
  • Overstromingen
  • Overschot aan regenwater
  • Teveel aan kwelwater


Al deze situaties zijn natuurlijk uitermate vervelend en wil je niet. Denk aan de overstromingen waarmee Nederland steeds vaker te maken krijgt. Dat zijn uitermate vervelende vormen van wateroverlast.

Vanzelfsprekend komt wateroverlast in verschillende maten voor. Nederland krijgt steeds vaker te maken met wateroverlast door overstromingen, zoals we in Limburg hebben zien gebeuren. Dit zijn ernstige vormen van wateroverlast die veel schade en leed tot gevolg hebben. Uiteraard wil je wateroverlast voorkomen, zeker in een dergelijke ernstige mate.Hoe kun je wateroverlast voorkomen?

Vervelende situaties willen we allemaal het liefst voorkomen. 'Hoe kun je wateroverlast voorkomen?' past zeker in het rijtje met vragen waarop we graag een antwoord willen hebben. Per situatie is de oplossing verschillend, maar in het algemeen kunnen we stellen dat het voorkomen van overlast door water simpelweg plaatsvind door het water niet op die plek te laten komen waar je er overlast van hebt. Dat klinkt simpel en is daadwerkelijk het startpunt voor een goede bescherming teven water. Het bewust worden van de risico's is een eerste stap. Als je weet waar je het water niet wilt hebben, kun je ook proberen om te voorkomen dat het water daar komt.

Niemand wordt gelukkig van wateroverlast. In de praktijk heeft wateroverlast vrijwel altijd vervelende gevolgen en in bepaalde situaties is er sprake van ernstige gevolgen. Je wilt waterlast dus zo veel mogelijk uit de weg gaan, maar hoe kun je wateroverlast voorkomen? Dit is voor een deel natuurlijk afhankelijk van de situatie. Overlast door een overstroming is bijvoorbeeld anders dan overlast door een te hoge grondwaterstand. Als je jezelf en je eigendommen wilt beschermen tegen wateroverlast, dan is het belangrijk om je eerst bewust te worden van de risico’s. Wanneer je weet wat de risico’s zijn, dan kun je stappen ondernemen om deze risico’s tot een minimum te reduceren.

Een wateroverlast voorbeeld uit de praktijk

Stel, je hebt een woning met een kelder. Voor veel woningen geldt dan dat er het risico op wateroverlast in de kelder bestaat, bijvoorbeeld tijdens een hevige regenbui. In dit geval wil je dus voorkomen dat er water in de kelder van je woning terecht komt. Je kunt dan met een waterschot werken om dit risico op te heffen. Door waterschotten te kopen, en deze bijvoorbeeld voor het kelderraam te plaatsen, kun je voorkomen dat je wateroverlast in de kelder krijgt.
Waterschotten bieden de oplossing


Je kunt in meerdere situaties en op verschillende manieren te maken krijgen met wateroverlast. Onze waterschotten helpen je om de risico’s tot een minimum te beperken. De klimaatverandering zorgt ervoor dat we steeds vaker te maken krijgen met wateroverlast. Het is daarom belangrijk om goed voorbereid te zijn, zodat je direct actie kunt ondernemen wanneer dat nodig is.

Waterschot als uitstekend middel tegen Wateroverlast.Opblaasbare waterkering als oplossing tegen overlast door water.

Bescherming tegen wateroverlast


Hier volgt informatie over bescherming tegen wateroverlast
Wie is er verantwoordelijk?


Hier volgt informatie over wie er verantwoordelijk is bij wateroverlast en wie er voor moet zorgen voor deugdelijke wateroverlast oplossingen.


Zandzakken als wateroverlast oplossing
Start de configurator >   Bekijk voorbeelden


Multifunctionele waterkering


wateroverlast oplossingen
bescherming tegen wateroverlast
bescherming tegen water
waterschotten

Onze mobiele waterkering / waterschot is in enorme lengtes te verkrijgen. Hierdoor kunt u gehele wegen beschermen tegen wateroverlast. Denk ook aan binnensteden, woonwijken, grasvelden, parken, bedrijfsterreinen, etc. Ons waterschot helpt u om waterschade te voorkomen. Omdat niet alle wegen recht zijn en er diverse opstakels te vermijden zijn, is het waterschot hier omheen te leiden. Door middel van andere vormen waterschotten kunt u de baan van de waterkering vervolgen. Ook goede afsluitingen tegen wanden is mogelijk. Naast opstakels kunnen ook niveauverschillen worden opgelost met slimme adapters. Kortom; het waterschot is een ideale manier om snel en efficient wateroverlast te weren.


Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

  Bel naar +31 343 74 52 93
Mail naar info@waterschot.nl


Ga naar het contactformulier >

We staan voor u klaar

wateroverlast oplossingen